Aktualności

Prowadzimy już ZAPISY na NOWY ROK SZKOLNY 2019/2020.

Nie czekaj na ostatnią chwilę, odwiedź nas i zapisz się na wybrane zajęcia!

Kursy przygotowujące do EGZAMINU 8-KLASISTY

Z myślą o uczniach kończących szkołę podstawową powstały kursy z języka polskiego, matematyki i języków obcych (j. angielski, j. niemiecki), przygotowujące do egzaminu 8-klasisty.

Dzięki uczestnictwu w naszych zajęciach masz szansę:

  • współpracować z wykfalifikowanym, służącym swoja radą i doświadczeniem, pełnym pasji nauczycielem,
  • wybrać zajęcia w grupie lub indywidualnie,
  • powtórzyć, uzupełnić i usystematyzować wiedzę,
  • nabyć umiejętności sprawnego rozwiązywania różnego typu zadań zamkniętych i otwartych,
  • stale monitorować postępy w nauce,
  • sprawdzić poziom wiedzy na egzaminie próbnym,
  • otrzymać dodatkowe materiały do samodzielnych powtórek w domu.

Ponadto Akredytacja Mazowieckiego Kuratora Oświaty gwarantuje wysoką jakość nauczania.

O EGZAMINIE: https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/o-egzaminie/

Brak umów wiążących motywuje nas do ciągłej pracy aby oferowane przez nas kursy spełniały oczekiwania słuchaczy.

Zmiana adresu siedziby FCE w Siedlcach

Aktualny adres to: Siedlce, ul. Czerwonego Krzyża 2 (I piętro).
Mapka dojazdu znajduje się w dziale KONTAKT. Zapraszamy!

Oferta dla NAUCZYCIELI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
i KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli do 31 sierpnia 2020 r. prowadzenie zajęć językowych w placówkach wychowania przedszkolnego powierzyć można nauczycielom wychowania przedszkolnego, nieposiadającym kwalifikacji do nauczania języka obcego, ale legitymującym się udokumentowaną znajomością języka obcego co najmniej na poziomie B2.

W związku z tym, w porozumieniu z Mazowieckim Samorządowym Centrum  Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach,  pragniemy zaoferować Państwa kadrze możliwość uczestniczenia w kursach  dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i kształcenia zintegrowanego przygotowujące do egzaminów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie B2, które uruchomione zostaną  w roku szk. 2015/2016. Prowadzimy kursy języka angielskiego na poziomach A1-B2 z przygotowaniem do certyfikowanych egzaminów - są to oficjalne egzaminy z listy ministerialnej, nadające uprawnienia do nauczania języka angielskiego w przedszkolach oraz klasach 1-3. Rekrutacja uczestników rozpoczyna się we wrześniu 2015 r. W zależności od stopnia opanowania języka przez kandydatów zaplanowano utworzenie grup o zróżnicowanej ilości godzin.

Zapraszamy do skorzystania z oferty.

^
Wybierz FCE!
First Class Education Europejska Placówka Edukacyjna w Siedlcach
08-110 Siedlce ul. Czerwonego Krzyża 2 I piętro
tel. +48 25 740 22 22 fax +48 25 740 21 28 tel. kom. +48 692 409 298
www.fce.siedlce.pl sekretariat@fce.siedlce.pl